www.um.sanok.pl/profilaktyka
Strona główna         Napisz do nas         Ważne linki

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Punkt Informacyjno Konsultacyjny ds.Problemów Alkoholowych


Test AUDIT

Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu

Placówki leczenia uzależnień


Badania

Badania dotyczące używania alkoholu przez młodzież
Opinie mieszkańców o bezpieczeństwie

Działania i programy profilaktyczne


Aktualnie realizowane programy profilaktyczne

7 kroków
3 koła
NOE

Ja mówie nie!!!!

Co mogą zrobić sprzedawcy w sprawie picia młodzieży -

Moje dziecko pije

Co mogą zrobić rodzice w sprawie picia swoich dzieci - poradnik

Profilaktyka w szkole

Co mogą zrobić nauczyciele w sprawie picia młodzieży

Co to jest alkoholizm


"Choroba alkoholowa"  "Uzależnienie od alkoholu"   "Alkoholizm"

jest to okresowe picie alkoholu w celu doznawania jego działania psychicznego, a czasem także dla uniknięcia złego samopoczucia, wynikające z jego odstawienia. Istotą tej choroby jest więc psychiczne i fizyczne oraz społeczne uzależnienie od środka narkotycznego jakim jest alkohol.

Osoba , która sięga po alkohol często robi to podczas różnego typu spotkań towarzyskich , pod presją grupy lub z własnej woli w ten sposób uzależnia się społecznie . Dobre samopoczucie po wypitym alkoholu powoduje coraz większą chęć picia , stopniowo przeradza się ona w pragnienie i w żądzę uzależniając psychicznie . Coraz częstsze "zaglądanie do kieliszka" i coraz większe ilości spożywanego alkoholu prowadzą w konsekwencji do wbudowania cząsteczek C2H5OH do cyklu metabolicznego organizmu powodując ubezwłasnowolnienie fizyczne


Uzależnienie fizyczne

gdy częste używanie środka uzależniającego powoduje wbudowanie jego cząsteczki do obiegu cyklów metabolicznych organizmu . Uzależnienie fizyczne powoduje , że osoba uzależniona staje się bezwolna , gdyż organizm wytworzył już sztuczną potrzebę biologiczną , zachowanie homeostazy organizmu wymaga dostarczania organizmowi środka uzależniającego.


Uzależnienie psychiczne

ten typ uzależnienia objawia się psychicznym pragnieniem przyjmowania danego środka uzależniającego . Początkowo jest to tylko pragnienie , ale często przeradza się ono w żądzę i wewnętrzny przymus brania ubezwłasnowolniając osobę uzależnioną .


Uzależnienie społecznym

jest wówczas, gdy przyjmowanie danego środka uzależniającego ma charakter obrzędu bądź zwyczaju w grupie do której osoba uzależniona przynależy .


Alkoholizm jest chorobą pierwotną

Alkoholizm nie jest jedynie przejawem jakiegoś głębszego problemu psychologicznego. Jest to wyraźny i niezależny proces chorobowy. Owszem, alkoholik przeważnie miewa problemy emocjonalne, ale mają one charakter wtórny i najczęściej wynikają z samej choroby. W rezultacie skutecznego i konsekwentnego leczenia alkoholizmu problemy emocjonalne najczęściej stopniowo ustępują.


Alkoholizm jest chorobą postępującą (progresywną)

Objawy alkoholizmu nasilają się w miarę trwania choroby. Jeżeli choroba nie zostanie powstrzymana, stan chorego będzie się stale pogarszał. W alkoholizmie można wyróżnić odmienne objawy cechujące wczesną, średnio zaawansowaną oraz późną fazę choroby.


Alkoholizm jest chorobą chroniczną

Gdy u kogoś rozwiną się charakterystyczne objawy, jest wysoce nieprawdopodobne, aby osoba ta mogła powrócić do normalnego, towarzyskiego picia. Można jednak w każdym momencie trwania uzależnienia powstrzymać progresję choroby i całkowicie wyeliminować ostre objawy alkoholizmu. Podobnie jak w innych chronicznych chorobach, wczesne rozpoznanie ułatwia proces zdrowienia i zwiększa prawdopodobieństwo, że alkoholik odzyska zdrowie i zdolność normalnego funkcjonowania.


Alkoholizm jest chorobą śmiertelną


Alkoholizm nie leczony jest chorobą zagrażającą życiu. Bez leczenia alkoholik skraca sobie życie średnio o 10-15 lat. Alkoholicy często giną śmiercią tragiczną w wypadkach samochodowych, wskutek samobójstwa, zabójstwa, w czasie bijatyk lub w wyniku utonięcia.


Materiały pochodzą z:
www.parpa.pl
LiteraturaAlkohol

Co warto wiedzieć o alkoholu
Działanie alkoholu
Jak alkohol oszukuje
Mity o alkoholu
 

Alkohol a młodzi ludzie

Czynniki i grupy ryzyka uzależnień
Czy nastolatki piją
Dlaczego nastolatki piją?
Szkody i zagrożenia  

Alkoholizm

Co to jest alkoholizm
Mity na temat alkoholizmu
Fazy alkoholizmu
Sygnały ostrzegawcze
Objawy alkoholizmu
Typy alkoholików
Skutki alkoholizmu
Jak postepować z alkoholikiem?

Rodzina z problemem alkoholowym

Cechy rodziny
Fazy przystosowania
Współuzależnienie
Co można zrobić

Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym

Sytuacja dzieci
Nie ufaj, Nie mów, Nie odczuwaj
Obronne wzory funkcjonowania
Jak pomóc dzieciom

Dorosłe Dzieci Alkoholików

DDA

Alkoholizm a przemoc w rodzinie

Rodzaje przemocy
Przemoc w rodzinie alkoholowej