http://www.sanok.pl/

 

 

 

Strona główna         Napisz do nas         Ważne linki

 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2011

 

2010

2009

2008

2007

2004

 

 

 

 

 

 

Punkt Informacyjno Konsultacyjny ds.Problemów Alkoholowych

 

 

 

 

Test AUDIT

 

Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu

 

 

 

Placówki leczenia uzależnień

 

 

 

 

Badania

 

Badania dotyczące używania alkoholu przez młodzież


Opinie mieszkańców o bezpieczeństwie

 

 

Działania i programy profilaktyczne

 

 

 

 

 

Aktualnie realizowane programy profilaktyczne

 

 

7 kroków


3 koła


NOE

 

Ja mówie nie!!!!

 

Co mogą zrobić sprzedawcy w sprawie picia młodzieży -

 

Moje dziecko pije

 

Co mogą zrobić rodzice w sprawie picia swoich dzieci - poradnik

 

Profilaktyka w szkole

 

Co mogą zrobić nauczyciele w sprawie picia młodzieży

Rozmiar: 7556 bajtów

 

 

Informacje regionalne

 


  październik 2010

logo.jpg

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób uzależnionych od alkoholu i osób z ich otoczenia, poprzez zastosowanie aktywnych forma wsparcia zwiększających ich szanse na rynku pracy. Beneficjentami projektu są mieszkańcy powiatu sanockiego.
Projekt zakłada pomoc dla 300 beneficjentów.

Do celów szczegółowych należy zaliczyć:

1.       Zwiększenie motywacji do walki z nałogiem.

2.       Zwiększenie świadomości w zakresie indywidualnych predyspozycji i celów zawodowych.

3.       Podniesienie poziomu kompetencji społecznych i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

4.       Podwyższenie poziomu kwalifikacji zawodowych.

5.       Podniesienie sprawności psychofizycznej i emocjonalnej.

6.       Kształcenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

7.       Możliwość rozwoju mimo zaistniałej sytuacji.

8.       Poznanie specyfiki problemu współuzależnienia.

 

Wejdź i dowiedz się więcej >>>>>>


wrzesień 2010

 

Po raz kolejny zapraszamy do obejrzenia naszych zdjęć wykonanych podczas tegorocznego programu „Wychowawca Podwórkowy”  - edycja 2010

 

 

Galeria

 

 


 

 

 

Zapraszamy do galerii kolejnej edycji programu

"Wychowawca Podwórkowy -SANOK 2009"  

Galeria - Początek

 

Galeria Błonie 1

Galeria - Błonie 2

Galeria - Dąbrówka

Galeria - Olchowce

Galeria - Posada

Galeria - Śródmieście 1

Galeria - Śródmieście 2

 

Galeria - Wójtostwo 1

 

Galeria - Wójtostwo 2

 

Galeria - Zatorze

Galeria - FINAŁ

 


 

Wydano w ramach projektu

 „BEZPIECZNE  MIASTO

– diagnoza zagrożeń w mieście Sanok”

opracowanego przez Urząd Miasta w Sanoku 

  

 

  Miejski

I N F O R M A T O R

 

BEZPIECZEŃSTWA

 

S A N O K

 

Informator - więcej

wersja dokumentu w formacie RTF

 

 

 


 

Dobiegł finał Programu Wychowawców Podwórkowych  - Sanok 2008

 

 

Zapraszamy do obejrzenia naszej foto galerii

 

 

Galeria - Błonie

Galeria - Dąbrówka

Galeria - Śródmieście

Galeria - Wójtostwo

Galeria - Posada 

Galeria - Wychowawcy

Galeria - Finał

Galeria - pozostałe

 

 

 


Wakacje w mieście

O wakacjach

 W tym roku oferta wakacyjna dofinansowana z Budżetu Miasta Sanoka była różnorodna   i ciekawa. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych między innymi:

* 120 dzieci wyjechało na kolonie

* ponad 230 uczestniczyło w Programie Wychowawców Podwórkowych,

* około 130 dzieci skorzystało z zajęć „Lato w mieście- 2008” realizowanego na bazie szkół,

* ok. 70 dzieci uczestniczyło w zajęciach z rzeźbą i w bibliotece- w ramach programu alternatywy przez sztukę i literaturę,

* nadal trwały zajęcia alternatywy przez sport.

 

 

 W tym roku  też były kolonie

Wakacyjne wyjazdy na kolonie w ramach funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi organizowane są od 9 lat.Tym razem grupa 120 dzieci wyłoniona przez pracowników MOPS mogła wypoczywać w Muszynie natomiast organizatorem kolonii wyłonionym w postępowaniu konkursowym było Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych i Wychowawczych im Teresy Kras w Lublinie. Kolonia odbywała się Od 7do 18 lipca 2008. W opiniach uczestników była na niej fantastyczna atmosfera, ciekawe zajęcia wycieczki i dyskoteki i szkoda ze trwała tylko 10 dni. Wypoczynek kolonistów kosztował 64 000zl

Galeria 

 

W szkołach wakacyjnie

 

W tym roku inaczej niż w ubiegłych latach, bo w sierpniu realizowany był program” Lato w mieście-2008” Zgłoszono do niego 50 małych projektów realizowanych po 5 godzin, zajęcia odbywały się w Szkołach podstawowych 1,2,3,4,6,7 oraz Gimnazjum 1,3. Wśród propozycji zajęci były różnorodne zajęcia organizowane przed południem w szkołach. Wśród propozycji były zajęcia sportowe: piłka nożna, siatkówka, unihok, badminton, szczypiorniak, kwadrant, palant, ringo, nauka wspinaczki, wycieczki piesze i rowerowe biegi przełajowe letnie ścieżki. Z pozasportowych zajęć proponowano: zajęcia muzyczne i taneczne, szukanie śladów patrona szkoły,  nauki tańca, zabawy z piosenką i baśnie angielskie. Na uczestników czekał poczęstunek i nagrody. W tym roku jednak z tej formy zajęć wakacyjnych korzystało mniej dzieci niż w ubiegłych latach . Na tę formę zagospodarowania wolnego czasu przeznaczono    6 000 zł

Galeria 

 

Ciut inne wakacje na plaży i w glinie

Ciekawą formę spędzania wakacyjnego czasu miały  z Dzielnicy Posada- W niedużym pomieszczeniu użyczonym przez Spółdzielnię Mieszkaniowa ”Autosan” dzieci przez całe wakacje mogły tworzyć dzieła plastyczne i rzeźbić w glinie. Na półkach pracowni dumnie prężą się gliniane żółwie, smoki, dinozaury i jeszcze wiele innych form rzeźbiarskich. Taką formę zajęć zaproponowała Pani  Ewa Michałowicz Smarzewska w ramach alternatyw innych niż sport i uzyskała akceptacje dla swojego projektu oraz dofinansowanie  na prowadzenie zajęć. Inną forma spędzania wakacji była propozycja realizowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej pod nazwa Wakacje w bibliotece” Na plaży…„ gdzie dzieci w bardzo atrakcyjnej i ciekawej formie mogły łagodnie przejść z wakacyjnego lenistwa do już bliskich spotkań z książką. W tej formie zajęć zaproponowanej przez panią Annę Zwolenik  uczestniczyło kilkanaście dzieci a materiały do zajęć i nagrody , dofinansowano z budżetu  przeciwalkoholowego.

Galeria 

Program Wychowawców Podwórkowych  - Sanok 2008

 

 

Zapraszamy dzieci i młodzież

 

 

Na Program Wychowawców Podwórkowych  - Sanok 2008

 

realizowany pilotażowo

 

 na  czterech  osiedlach

 

Czas trwania programu:   od 16 czerwca do 22 sierpnia 2008

więcej>>>

 

 

 

Praca dla wychowawców podwórkowych

 

więcej>>>

więcej>>>

logo>>>

 

 

 


 

Konkursy 2008

 

Burmistrz Miasta Sanoka

ogłasza otwarty konkurs

ofert na realizację zadań publicznych z  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w 2008r.przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

więcej>>>     

 

 

Burmistrz Miasta Sanoka

ogłasza otwarty konkurs

ofert na realizację zadania publicznego z  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Sanoku   w 2008.przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

 

więcej>>>

 

 

 

Rozstrzygnięcia Konkursów

 

 

 

WYNIKI

OTWARTEGO KONKURSU BURMISTRZA MIASTA SANOKA

na

realizowanie zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2008: więcej>>>

 

 

Ogłoszenie

WYNIKÓW

OTWARTEGO KONKURSU BURMISTRZA MIASTA SANOKA

na

 

realizację zadania publicznego z  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  w 2008r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:więcej>>>
ARCHIWUM 2007

WEJŚCIE >>>

Alkohol

 

Co warto wiedzieć o alkoholu


Działanie alkoholu


Jak alkohol oszukuje
Mity o alkoholu
 

 

Alkohol a młodzi ludzie

 

Czynniki i grupy ryzyka uzależnień


Czy nastolatki piją


Dlaczego nastolatki piją?


Szkody i zagrożenia  

 

Alkoholizm

 

Co to jest alkoholizm


Mity na temat alkoholizmu


Fazy alkoholizmu


Sygnały ostrzegawcze


Objawy alkoholizmu


Typy alkoholików


Skutki alkoholizmu


Jak postepować z alkoholikiem?

 

Rodzina z problemem alkoholowym

 

Cechy rodziny


Fazy przystosowania


Współuzależnienie


Co można zrobić

 

Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym

 

Sytuacja dzieci


Nie ufaj, Nie mów, Nie odczuwaj


Obronne wzory funkcjonowania


Jak pomóc dzieciom

 

Dorosłe Dzieci Alkoholików

 

DDA

 

Alkoholizm a przemoc w rodzinie

 

Rodzaje przemocy


Przemoc w rodzinie alkoholowej

 

 

 

Analiza oglądalności witryny